Onderzoek

 

Stichting Pur Sang voert in samenwerking met derden onderzoek uit waarbij de vraagstelling gerelateerd is aan bewegen. De Nationale Gezondheidstest is een voorbeeld van een grootschalig onderzoek.

 

Nationale Gezondheidstest

In samenwerking met TNO en de Nederlandse Hartstichting heeft Stichting Pur Sang zeven maal de Nationale Gezondheidstest georganiseerd.

Aan elke Nationale Gezondheidstest was een grootschalig wetenschappelijk onderzoek gekoppeld, dat tot doel had gegevens te verzamelen over de fitheid, lichamelijke activiteit en determinanten van bewegingsgedrag van de Nederlandse beroepsbevolking. Deze gegevens dragen bij in de ontwikkeling van preventieve maatregelen om het ziekteverzuim te voorkomen en bij het bepalen van methoden om het beweeggedrag van de Nederlandse bevolking te bevorderen.

 

Het doel van de Nationale Gezondheidstest is de toenemende bewegingsarmoede onder de Nederlandse bevolking te bestrijden en een gezonde leefstijl te bevorderen. Dit is van belang voor de hele Nederlandse maatschappij: de gezondheid van de individuele Nederlander wordt erdoor bevorderd, maar ook bijvoorbeeld het bedrijfsleven profiteert, omdat werknemers die voldoende bewegen cq sporten beter inzetbaar zijn en minder verzuimen.